skip to Main Content

Serwis urządzeń i kart systemów telekomunikacyjnych

Serwis utrzymaniowy sieci i systemów telekomunikacyjnych

Konsolidacja i optymalizacja  utrzymaniowa systemów telekomunikacyjnych

optymalizacja energetyczna szaf telekomunikacyjnych, sterowniczych i energetycznych

projektowanie i produkcja szaf telekomunikacyjnych, teleinformatycznych i ener. masztosłup

systemy pomiaru i monitorowania warunków klimatycznych w szafach

synchronizatory czasu (zegary  synchronizacji czasu).

roboty telek. uwalnianie powierzchni i SWAP osprzętu tel.

KLIENCI

Back To Top
Projekt realizowany ze środków UE
This is default text for notification bar