skip to Main Content

SMOS -R -mobilny system wykrywania zanieczyszczeń w kanalizacjach ściekowych

Produkowane urządzenie (robot) SMOS-R pozwala miejscowo monitorować okreslone zanieczyszczenia w kanalizacji ściekowej. Aplikacja pozwala na ciągły on-line bezprzewodowy rejestr zadanych parametrów. Pozwala to na precyzyjne wykrycie miejsca i czasu wystapienia zanieczyszczeń.

Mając na uwadze nasze środowisko naturalne i jego chronienie, nasza firma opracowała i wdrożyła do produkcji „wyspowe autonomiczne systemy zasilania hybrydowego” w oparciu o na naturalne źródła energii takie jak wiatr i słońce. Systemy te wytwarzają energię elektryczna, pokrywając w 100% jej zapotrzebowanie. Z powodzeniem stosujemy je w miejscach gdzie nie ma dostępu do sieci elektrycznych, do zasilania urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń stosowanych w gospodarce wodnej lub w gospodarstwach domowych

Na potrzeby ochrony lasów został zaprojektowany  zintegrowany autonomiczny inteligentny system monitorowania i ochrony  lasów  „ZISMIOL”.

Zalety systemu

Autonomiczne czujniki pomiaru wilgotności i temperatury
Autonomiczne czujniki dymu i pożaru
Autonomiczne stacje pomiaru i monitorowania środowiska
Autonomiczne systemy kamer rejestrujących
Autonomiczny system lokalizacji GPS
Autonomiczne czujniki (pułapki) dla szkodników owadzich

Decyzja środowiskowa Ministerstwa Ochrony Środowiska

KLIENCI

Back To Top
Projekt realizowany ze środków UE
This is default text for notification bar